Back to Question Center
0

1.7. ACL хяналтын хэрэглэгчдэд зориулсан өргөтгөлийн зөвшөөрлийг харах боломжтой юу?

1 answers:

Зарим өргөтгөлүүд болон хэрэглэгчийн бусад өргөтгөлүүдийн зарим хэсгийг харах зөвшөөрлийг үүсгэх хэрэгтэй.
Joomla 1 байж болно. 7 ACL хяналтын хэрэглэгчдэд зориулсан өргөтгөлийн зөвшөөрөл харах уу?

Баярлалаа

- fanaway video
February 13, 2018